The right mail, for the right person Email Disclaimer

Deze e-mail, de inhoud en eventuele bijgevoegde bestanden zijn alleen bedoeld voor de ontvanger. Deze e-mail bevat informatie die mogelijks vertrouwelijk is en die ook van een geprivilegieerde aard kan zijn. Als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, breng de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder deze e-mail uit uw systeem; u mag deze e-mail, de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan, niet kopiëren of op eender welke wijze gebruiken, aan iemand onthullen, uitzenden of verspreiden. Als u de ontvanger bent, stuur dit bericht en / of de bijgevoegde bestanden dan alleen door naar een geschikte persoon die hiervan op de hoogte moet zijn. Alle berichten die naar of door https://www.leroyv.be worden verzonden, worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de interne regels om het bedrijf te beschermen. De e-mails zijn niet veilig en er kan niet worden gegarandeerd dat ze vrij zijn van fouten, aangezien ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, vernietigd, verloren kunnen gaan, of zelfs virussen kunnen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, accepteert deze risico’s

Back to Top
Close Zoom